Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Темата за безопасността и здравето при работа е от първостепенно значение за work InTime, тъй като се отнася до грижата и защитата на най-ценния ни актив – нашите служители. Ето защо стартирахме програма, която се фокусира върху здравето и безопасността при работа.

ПРОГРАМАТА

  • По-добра комуникация между нас и предприятието на назначаване на базата на оценката на риска
  • Систематично прилагане на трудовата безопасност в предприятието на назначаване при съвместната работа с нашите специалисти
  • Обучение на нашите служители и на предприятията клиенти по темата за безопасност и здраве
  • Инспектиране на предприятията клиенти, на които преотстъпваме наши служители

 

УСПЕХИ НА ПРОГРАМАТА

Нашите специалисти по безопасността при работа и професионална медицина работят непрекъснато и осигуряват постоянен висок стандарт по отношение на безопасността и здравето при работа. По принцип посещаваме предприятия с 5 до 50 служители.

Положителният резултат: Голяма част от инспектираните работни места нямат недостатъци. Малките забележки са коригирани.

Последствията: Инцидентите в work InTime намаляват – при повишаване на броя на служителите. Това показва: Мерките дават резултат. Нивото на трудовата безопасност постоянно се покачва. Това оказва директно благоприятно въздействие върху нашите служители.

 


Кандидатствайте сега!
Изгответе своята кандидатура само за 2 минути

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА WORK IN TIME

Искате да говорите с нас лично?
Нашата гореща линия е 24 ч на разположение: 02234 9276-100