Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. Име и данни за контакт на администратора, както и на длъжностното лице по обработката на данните

Тази информация за защита на данните важи за обработката на данни от:

Администратор: work InTime GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Фрехен, Германия Email: marketing(at)wit-group.de, Телефон: +49 (0)2234/9276541, Факс: +49 (0)2234/9276549

Фирменото длъжностно лице по обработката на данни на work inTime Group GmbH е на разположение на горепосочения адрес, лично за г-н Ерк фон Конради, съответно на адрес e.conrady(at)wit-group.de.

 

2. Събиране и съхранение на лични данни, както и вид и цел на тяхната употреба

а) При посещение на уебсайта

При извикването на нашия уебсайт www.work-intime.de чрез използвания браузър на Вашето крайно устройство автоматично се изпраща информация на сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се записва временно в така наречения лог файл. Следната информация се събира без Вашето участие и се съхранява до автоматичното изтриване:

 • IP адрес на компютъра, на който е заредена страницата,
 • час и дата на достъпа,
 • име и URL на извикания файл,
 • уебсайт, от който следва достъпа (референтен URL),
 • използван браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, както и името на Вашия доставчик.

Обработваме посочените данни за следните цели:

 • гарантиране на безпроблемна връзка с уебсайта,
 • гарантиране на удобно използване на нашия уебсайт,
 • оценяване на системната сигурност и стабилност, както и
 • за други административни цели.

Правното основание за обработката на данните е член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните. Нашият легитимен интерес следва от горепосочените изброени цели за събиране на данните. В никакъв случай не използваме събраните данни, за да направим заключения за Вашата личност.

Освен това, при посещението на нашия уебсайт използваме бисквитки и услуги за анализ. Повече разяснения в тази връзка можете да намерите на цифра 4 и 5 от тази декларация за защита на личните данни.

б) При регистриране за нашия бюлетин

Ако съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните сте дали изричното си съгласие, ние използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин. За получаването на бюлетина е достатъчно да посочите имейл адрес.

Отписването е възможно  по всяко време, например чрез линка в края на всеки бюлетин. Можете да изпратите желанието си за отписване и по всяко време чрез имейл на адрес marketing(at)wit-group.de.

в) При използване на нашия формуляр за контакт

При всякакви въпроси Ви предлагаме възможността да установите контакт с нас чрез предоставяния на уебсайта формуляр. Необходимо е да въведете валиден имейл адрес, за да знаем от кого идва запитването и да можем да му отговорим. Ако имате желание, можете да предоставите и други данни.

Обработката на данните за целите на установяването на контакт с нас се извършва по член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните, въз основа на даденото от Вас доброволно съгласие.

Събраните от нас лични данни за целите на ползването на формуляра за контакт се изтриват автоматично след приключване на Вашето запитване.

 

3. Предаване на данни

Не се извършва предаване на Вашите лични данни на трети страни за цели, различни от долупосочените.

Предаваме личните Ви данни на трети страни само когато:

 • Вие сте дали изричното си съгласие за това, съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните,
 • е наличен случай, в който предаването по член 6, алинея 1, изречение 1, буква в от Общия регламент относно защитата на данните става съгласно законно задължение, както и
 • това е законово допустимо и съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква б от Общия регламент относно защитата на данните е необходимо за изпълнението на договорните отношения с Вас.

 

4. Бисквитки

На нашия уебсайт използваме бисквитки. Това са малки файлове, генерирани автоматично от Вашия браузър и записани на крайното Ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещавате нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното Ви устройство, не съдържат вируси, троянци или друг зловреден софтуер.

В бисквитката се съхранява информация, която произтича от специално използваното крайно устройство. Но това не означава, че по този начин директно сме установили Вашата самоличност.

Употребата на бисквитки от една страна служи за това, да направи използването на нашия уебсайт по-удобно. Така например ние използваме така наречените сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посещавали отделни страници от нашия уебсайт. След напускане на нашата страница те автоматично се изтриват.

Освен това, също с цел оптимизиране на използваемостта, използваме временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за определен период от време. Ако отново посетите нашата страница, за да се възползвате от нашите услуги, автоматично ще бъде установено, че вече сте били при нас и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

От друга страна използваме бисквитки, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и да го оценим с цел оптимизиране на нашата услуга за Вас (виж цифра 5). Тези бисквитки ни дават възможност, при ново посещение на нашата страница автоматично да разпознаем, че вече сте били при нас. Тези бисквитки се изтриват автоматично след определено време.

Обработените чрез бисквитките данни са необходими за горепосочените цели за опазване на легитимните ни интереси, както и тези на трети страни, съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните.

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Все пак можете така да конфигурирате браузъра си, че на Вашия компютър да не се записват бисквитки или винаги да излиза съобщение, преди генерирането на нова бисквитка. Пълното деактивиране на бисквитки може да доведе до това, да не можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт.

 

5. Инструменти за анализ

а) Инструменти за проследяване

Изброените по-долу и използвани от нас мерки за проследяване се осъществяват въз основа на член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните. С използваните мерки за проследяване искаме да гарантираме дизайн според нуждите и непрекъснато оптимизиране на нашия уебсайт. От друга страна, използваме мерките за проследяване, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и за да оценим страницата ни за целите на оптимизирането ѝ за Вас. Тези интереси за легитимни по смисъла на горепосоченото предписание.

Съответните цели на обработката на данни и категориите данни можете да видите при съответните инструменти за проследяване.

i) Google Analytics

За целите на дизайна, според нуждите и трайното оптимизиране на нашите страници, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; по-долу „Google“). В тази връзка се създават псевдонимни потребителски профили и се използват бисквитки (виж цифра 4). Генерираната чрез бисквитката информация за ползването на този уебсайт, като

 • тип/версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • референтен URL (предишната посетена страница),
 • Host на свързания компютър (IP адрес),
 • част на извикване на сървъра,

се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Информацията се използва за оценка на ползването на уебсайта, за съставяне на доклади за дейността на уебсайта и за предоставянето на други услуги, свързани с ползването на уебсайта и ползването на интернет за целите на проучването на пазара и съобразен с нуждите дизайн на тази интернет страница. Тази информация евентуално се предоставя на трети страни, ако това е изискване на закона или ако тези трети страни обработват данните по поръчка. Вашият IP адрес в никакъв случай няма да бъде свързан с други данни на Google. IP адресите се анонимизират, така че свързването им с конкретно лице не е възможно (IP маскинг).

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка на браузъра си; но Ви информираме, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функционалности на този уебсайт в пълен размер.

Освен това можете да предотвратите регистрирането на данните, генерирани от бисквитката и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на данните от Google, като свалите и инсталирате добавка за браузъра си.

Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe.

ii) Google Adwords Conversion Tracking
Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 4) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind.

Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen - etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking finden Sie hier.

iii) Hotjar
Wir nutzen Hotjar, ein im Wesentlichen Tracking-Code basiertes Webanalyse-Tool der Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Mittels Hotjar werden Interaktionen von zufällig ausgewählten, einzelnen Besuchern unseres Website-Angebots anonymisiert aufgezeichnet. So entsteht ein Protokoll von z.B. Mausbewegungen und -Klicks mit dem Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten unseres Angebots zu ermitteln. Außerdem werden mittels Hotjar Informationen zum Betriebssystem, Browser, eingehende und ausgehende Verweise (Links), geografische Herkunft, sowie Auflösung und Art des unser Website-Angebot abrufenden Endgeräts zu statistischen Zwecken ausgewertet.

Zudem bieten wir via Hotjar die Möglichkeit anonymen Nutzer-Feedbacks mittels sog. »Feedback Pools«. Die erfassten Informationen sind nicht personenbezogen, werden von der Hotjar Ltd. gespeichert und nicht an sonstige Dritte weitergegeben. Ergänzende Informationen zu Funktionen und Datennutzung mittels Hotjar finden Sie unter: www.hotjar.com/privacy. Wenn Sie eine Websiteanalyse mittels Hotjar nicht wünschen, können Sie diese auf allen Internetseiten, die Hotjar einsetzen, durch das Setzen eines DoNotTrack-Headers in deinem Browser deaktivieren (opt-out): www.hotjar.com/opt-out.


6. Social Media Plug-ins

Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social Plug-ins der sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram ein, um unser Unternehmen hierüber bekannter zu machen. Der dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu schützen.

a) Facebook
Auf unserer Website kommen Social-Media Plugins von Facebook zum Einsatz, um deren Nutzung persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button. Es handelt sich dabei um ein Angebot von Facebook.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert.

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.

Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.


7. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
 • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.


8. Keine Haftung für Internetauftritte oder Leistungen Dritter

Bei der Gestaltung und dem Betrieb unserer Angebote arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen (beispielsweise im Rahmen von Bookmarks), die ihrerseits Internetauftritte und Internet-Dienste anbieten. Diese können möglicherweise auch durch die Links von unserem Internetauftritt zugänglich sein. Die Nutzung dieser fremden Dienste erfolgt außerhalb des Verantwortungsbereichs der work InTime GmbH.

Es gelten dann die Datenschutzbestimmungen dieser Dritten. Diese Partner haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder eigene Datenschutzrichtlinien. Für diese, mit unseren Angeboten nicht im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien übernehmen wir naturgemäß keine Verantwortung und Haftung.


9. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an marketing(at)wit-group.de.


10. Datensicherheit

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.work-intime.de/de/datenschutz/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.