Kontakt
A TE MUNKÁID

ADATVÉDELEM

HATÁLY

A jelen adatvédelmi nyilatkozat felvilágosítást ad a felhasználóknak a személyi vonatkozású adatok felelős szolgáltató (lásd Impresszum) által történő gyűjtésének és felhasználásának módjáról, köréről és céljáról a jelen weboldalon (a továbbiakban „kínálat”).

Az adatvédelem jogi alapjai megtalálhatók a német szövetségi adatvédelmi törvényben (BSDG) és a telemédiáról szóló német törvényben (TMG).

HOZZÁFÉRÉSI ADATOK/SZERVER NAPLÓFÁJLOK

A szolgáltató webtárhely-szolgáltatója adatokat rögzít a kínálathoz történő minden hozzáférésről (úgynevezett szerver naplófájlok). Hozzáférési adatok:

a megnyitott weboldal neve, a fájl, a megnyitás dátuma és ideje, a forgalmazott adatmennyiség, jelentés a sikeres lehívásról, a böngésző típusa és verziószáma, a felhasználó operációs rendszere, referencia URL (a korábban felkeresett oldal), az IP-cím és a megkereső szolgáltató. Ezek az adatok nem személyi vonatkozásúak és kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A szolgáltató fenntartja azonban a jogot, hogy a naplóadatokat utólag ellenőrizze, ha konkrét támpontok merülnek fel a jogellenes használat megalapozott gyanúját illetően.

AZ ADATGYŰJTÉS ÉS -TÁROLÁS TERJEDELME

A jelen kínálat használatához általában nem szükséges személyi vonatkozású adatok megadása. Csupán az online jelentkezéshez, a hozzánk érkező megkeresésekhez stb. van szükségünk a pontos feldolgozáshoz személyi vonatkozású adatokra.

Az Ön által részünkre megküldött adatokat kizárólag a következő célokra használjuk fel és tároljuk:

  • szerződéses vagy üzleti kapcsolatunk teljesítéséhez és fenntartásához
  • munkaviszony kezeléséhez és lebonyolításához
  • szolgáltatások elvégzéséhez a munkaerő-kölcsönzés keretein belül
  • hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztassunk
  • hogy felvegyük és fenntartsuk Önnel a kapcsolatot
  • a menedzsmenthez szükséges ügyekhez
  • jogi igények lebonyolításához és megvédéséhez, vagy keresetek elhárításához, bírósági vagy hatósági rendeletek és más törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a törvény által megengedett egyéb módon.

Amennyiben az alábbiakban leírt vagy egyéb cselekményeket hajtjuk végre, vagy szolgáltatásokat nyújtunk, akkor a megfelelő helyen kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni:

  • általános tájékoztató anyagok megküldése (pl. állásajánlatok)
  • további szolgáltatások és ajánlatok, amelyek adatgyűjtéséhez az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges.

Személyes adatainak tárolása különösen védett számítógépeken történik. Az Ön adatainak olvasására és további feldolgozására egyfelől szigorú belső szabályzat vonatkozik, másfelől kizárólag a célra történik, amelyre Ön ezeket az adatokat rendelkezésre bocsátotta. Nem értékesítünk és nem adunk bérbe személyi vonatkozású adatokat harmadik személyeknek.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnél (pl. kapcsolatfelvételi formanyomtatványon vagy e-mailben) a felhasználó adatai a megkeresés feldolgozása céljából, valamint arra az esetre kerülnek tárolásra, ha további kérdések merülnének fel.

HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉS TARTALMAINAK ALKALMAZÁSA

Előfordulhat, hogy az online kínálaton belül harmadik felek tartalmai, pl. a Google-Maps térképanyaga, vagy más weboldalak grafikái kerülnek alkalmazásra. Ez mindig azt feltételezi, hogy ezen tartalmak szolgáltatói (a továbbiakban mint harmadik szolgáltatók) a felhasználók IP-címét érzékelik. Ugyanis az IP-cím nélkül nem tudnák a tartalmakat a mindenkori felhasználó böngészőjének megküldeni. Az IP-cím így e tartalmak megjelenítéséhez szükséges. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek mindenkori szolgáltatója az IP-címet csupán a tartalmak kiküldésére használja. Azonban nincsen hatásunk arra, ha a harmadik szolgáltató az IP-címet pl. statisztikai célokra elmenti. Amennyiben erről tudomásunk van, abban az esetben felvilágosítjuk erről a felhasználókat.

FACEBOOK SOCIAL PLUGINEK ALKALMAZÁSA

A jelen kínálat a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat social pluginjeit („pluginek”) használja. A pluginek a Facebook logókról ismerhetők fel (fehér „f” kék csempén vagy egy „felfelé mutató hüvelykujj” jelzés) vagy a „Facebook Social Plugin” kiegészítés jelöli őket. A Facebook social pluginek listája és megjelenése itt megtekinthető: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha egy felhasználó a jelen kínálat egy olyan weboldalát megnyitja, amely tartalmaz egy ilyen plugint, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjének küldi meg és az ágyazza be a weboldalba.  A szolgáltatónak így nincs befolyása az adatok körére, amelyet a Facebook e plugin segítségével rögzít és a felhasználót ezért a saját ismeretei szerint tájékoztatja:

A pluginek beágyazásával a Facebook azt az információt kapja, hogy egy felhasználó a kínálat megfelelő oldalát megnyitotta. Ha a felhasználó be van jelentkezve a Facebook fiókjába, úgy a Facebook a látogatást hozzá tudja rendelni az adott fiókhoz. Ha a felhasználók a pluginekkel interakciókat hajtanak végre, például megnyomják a Like gombot vagy kommentárt írnak, a megfelelő információt az Ön böngészője közvetlenül megküldi a Facebooknak, amely tárolja azt. Ha egy felhasználó nem tagja a Facebooknak, ennek ellenére fennáll a lehetőség, hogy a Facebook az IP-címéről tudomást szerez és elmenti azt. A Facebook állítása szerint Németországban csak anonimizált IP-cím kerül mentésre.

A Facebook által végzett adatgyűjtés célja és köre, valamint az adatok további feldolgozása és használata, valamint az ezzel kapcsolatos jogok és beállítási lehetőségek, amelyek a felhasználó magánszférájának védelmét szolgálják, megtekinthetők a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában: www.facebook.com/about/privacy/.

Ha egy felhasználó tagja a Facebooknak és nem szeretné, hogy a Facebook ezen a kínálaton keresztül adatokat gyűjtsön róla és azokat a Facebooknál tárolt fiókadatokkal összekapcsolja, úgy az internetes oldal felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebook fiókjából. Szintén lehetőség van a Facebook social plugineket a böngészőhoz való kiegészítőkkel blokkolni, ilyen például a „Facebook Blocker”.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS VISSZAVONÁS JOGA

Ön bármikor, indokolás nélkül tájékoztatást kaphat az Ön nálunk tárolt adatairól. A nálunk rögzített adatokat bármikor letilthatja, helyesbítheti vagy töröltetheti. Az adatgyűjtésre és az adatok felhasználására adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. Ehhez kérjük, forduljon az impresszumban megadott címhez. Bármikor készséggel rendelkezésére állunk az adatvédelmi tájékoztatással és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további kérdésekben.

Vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi rendelkezések és adatvédelmi kezelési elvek, pl. a Google vagy a Facebook esetében folyamatosan változhatnak. Ezért tanácsos és szükséges, hogy a törvényi rendelkezések és a vállalati gyakorlatok változásairól, pl. a Google és a Facebook esetében folyamatosan tájékozódjon.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Nem vállalunk szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Az anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozó felelősségi igények, amelyek a bemutatott információk felhasználása vagy fel nem használása által, ill. hibás vagy hiányos információk felhasználása által keletkeznek, alapvetően ki vannak zárva, amennyiben részünkről nem áll fenn igazolható szándékosság vagy súlyosan gondatlan magatartás.

Minden ajánlat kötetlen és nem kötelező érvényű.
Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül módosítsuk, kiegészítsük, töröljük, vagy a közzétételt időszakosan vagy véglegesen beszüntessük.