CZĘSTE PYTANIA

F: Co to właściwie wynajem pracowników tymczasowych?

W ramach użyczania pracowników tymczasowych dostawca usług HR przekazuje danemu przedsiębiorstwu swoich pracowników. Oznacza to, że pracownicy są zatrudnieni w work InTime i przez nas opłacani, pracują jednak w innym przedsiębiorstwie. Zawieramy z Państwem umowę o pracę, po czym wysyłamy naszych pracowników do przedsiębiorstwa użytkownika. Umowa o pracę jest u nas z reguły na czas nieokreślony. Praca jest na ogół ograniczona czasowo, stąd wielu mówi też o pracy tymczasowej. Po upływie tego okresu czasu pracownicy pozostają zatrudnieni u nas, jako dostawcy usług HR, i mogą ponownie podjąć pracę w innym przedsiębiorstwie. W ten sposób mają możliwość poznania różnych przedsiębiorstw, które mogą ich nawet przejąć.

F: Czy zajmują się Państwo także pośrednictwem personalnym?

Tak. Wówczas pracownicy są użyczani przedsiębiorstwu klienta z początku na pewien okres czasu. Obie strony, przedsiębiorstwo i pracownik, testują w tym okresie, czy pasują do siebie. Jeśli obie strony są zadowolone, pracownik przechodzi na stałe na stronę klienta. Ten rodzaj pośrednictwa personalnego ma tę zaletę, że zarówno przedsiębiorstwo, jak i pracownik nie ponoszą żadnego ryzyka: Poznają się, zanim dojdzie do zatrudnienia na stałe. Przedsiębiorstwa czerpią z tego dodatkową korzyść: Faza wdrażania pracownika odbywa się za naszym pośrednictwem.

F: Gdzie jestem zatrudniony na stałe jako pracownik?

W work InTime.

F: Kto opłaca pracowników?

Dostawca usług HR czyli work InTime opłaca użyczanych pracowników. Dzięki temu mają oni niezawodną gwarancję otrzymywania miesięcznej pensji, niezależnie od tego, u kogo akurat pracują.

F: Praca tymczasowa i związek zawodowy – czy da się to połączyć?

W DGB (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) działa Wspólnota ds. Układów Zbiorowych mająca w swej gestii pracę tymczasową, która ze zrzeszeniami pracodawców negocjuje porozumienia dotyczące użyczania pracowników w odniesieniu do zbiorowych układów pracy. work InTime z własnej inicjatywy płaci więcej aniżeli wynoszą taryfy uzgodnione przy zawieraniu zbiorowego układu pracy.

F: Czy pracownik musi coś zapłacić za pośrednictwo?

Nie. Kandydatki i kandydaci nigdy nie uiszczają u nas jakiejkolwiek opłaty. Również nie w przypadku udanego pośrednictwa, niezależnie od tego, czy jest to zatrudnienie na stałe czy tymczasowy stosunek pracy. Koszty ponosi przedsiębiorstwo, w którym nasz pracownik podejmuje pracę.

F: Co ma miejsce po złożeniu aplikacji?

Po złożeniu przez interesanta aplikacji odnoszącej się do oferowanego stanowiska pracy w ciągu 2 dni nawiązujemy z nim kontakt. W tym czasie dokonujemy sprawdzenia jego aplikacji i informujemy, czy jego osoba wchodzi w grę w przypadku danego stanowiska pracy. W przypadku aplikacji spontanicznej sprawdzamy najpierw, czy mamy dla interesanta stosowną ofertę pracy. Jeśli tak, w ciągu 48 godzin otrzyma on odpowiedź. Jeśli nie posiadamy stosownej oferty, wpisujemy interesanta do naszej bazy danych i nawiązujemy z nim kontakt, gdy tylko wpłynie do nas stosowne zapytanie.

F: Czy można złożyć też aplikację spontaniczną?

Oczywiście. Wówczas wpiszemy cię do bazy danych i nawiążemy z tobą kontakt, gdy tylko będziemy mieć ofertę pracy odpowiadającą twojemu profilowi. Często mamy też aktualne zapytania pasujące do twojej aplikacji.

F: Co ma miejsce po zakończeniu pracy?

Gdy praca w przedsiębiorstwie klienta dobiega końca, ponieważ zlecenie zostało zakończone, natychmiast szukamy innego miejsca pracy dla naszych pracowników. Najczęściej mamy kolejne zapytania o użyczenie pracowników, dzięki czemu często zdarza się, że kolejne użyczenia następują po sobie płynnie, jedno za drugim.

F: Miejsce pracy i miejsce zamieszkania są bardzo oddalone od siebie. Jak reguluje się taką kwestię?

Zdarza się, że miejsce pracy jest położone tak daleko od twojego miejsca zamieszkania, że nie możesz do niego dojeżdżać. Takie przypadki są na ogół ograniczone czasowo. Wówczas organizujemy dla ciebie zakwaterowanie w miejscu pracy. Dodatkowo pokrywamy koszty podróży.

F: Ile zarabia się, wykonując pracę tymczasową?

Płacimy powyżej taryfy, to znaczy więcej niż uzgodniono pomiędzy związkiem zawodowym a przedstawicielem pracowników. Dokładne wynagrodzenie zależy od branży, okresu wykonywania pracy i kwalifikacji.

F: Czy pensja jest wypłacana również w okresie, w którym nie wykonuje się pracy?

Jasne. Nawet gdy nasi pracownicy nie wykonują żadnej pracy w przedsiębiorstwie klienta, oczywiście punktualnie wypłacamy im dalej ich pensję.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Settings saved
Ustawienia plików cookies / prywatności

Nanaszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam udoskonalić naszą ofertę internetową. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies klikając przycisk "Akceptuj wszystko" lub dokonać własnego wyboru i zapisać go klikając przycisk "Akceptuj wybór".

Essenzielle Cookies:
Diese Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

PHPSESSID

Domainname: work-intime.de
Ablauf: mit Beenden der Browsersitzung (Session)
Speicherort/Typ: HTTP Cookie
Beschreibung: Erfassen der aktuellen PHP-Session (notwendig, damit das CMS und Sicherheitsfunktionen korrekt funktionieren).

csrf_contao_csrf_token

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 22 Stunden
Speicherort/Typ: HTTP Cookie
Beschreibung: Erhöht die Sicherheit der Website gegen CSFR-Attacken (Cross Site Forgery Requests)

user_privacy_settings

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: work-intime.de
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".

Externe Medien:
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Anbieter: Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom
Ablauf: 1 - 10 Jahre
Cookie-Name _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token
Beschreibung: Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren.
Host(s) / Domain: *.openstreetmap.org
Datenschutzerklärung: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Statistik Cookies:
Diese Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Ablauf: 2 Jahre
Cookie-Name
Beschreibung: Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung.
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Ablauf: 2 Jahre
Cookie-Name
Beschreibung: Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Anbieter: Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta
Ablauf: Sitzung / 1 Jahr
Cookie-Name
Beschreibung: Hotjar ist ein Analysewerkzeug für das Benutzerverhalten von Hotjar Ltd. Wir verwenden Hotjar, um zu verstehen, wie Benutzer mit unserer Website interagieren.
Datenschutzerklärung: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Host(s) / Domain: *.hotjar.com
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close